Vilkyškiai

     Tai senas miestelis, esantis ant jo vardu pavadinto kalvagūbrio keterų, ten kur jas kerta plentas Šilutė - Jurbarkas. Vietovės pavadinimas greičiausiai išsirutuliojo iš tekančio Vilkos (Vilkes) upelio vardo. Miestelio užuomazga galima būtų laikyti prie Raudondvario (Vilkyškių) piliakalnio buvusią, maždaug I tūkstantmečiu datuojamą, gyvenvietę. Tiesa, neaišku, ar jos istorinėje raidoje nebūta pertrūkio, nes XIII a. pabaigoje šias vietas labai nuniokojo kryžiuočiai, jos ištuštėjo ir apaugo miškais. Vilkyškiai istoriniuose šaltiniuose minimi tik 1551 m., tačiau aišku, jog jau XVI amžiuje čia buvo nemaža gyvenvietė. Ji išaugo ten, kur nuo seno kirtosi keliai, vedę į Ragainę, Batakius bei Klaipėdą (kelias į Jurbarką nutiestas tik XIX  a. viduryje). Pirmoji bažnyčia čionai pastatyta apie 1560 m. Maždaug tuo laiku pradėjo veikti ir mokykla, kuri buvo viena pirmųjų Klaipėdos krašte. XVII a. pradžioje Vilkyškiai jau turėjo aiškius miestelio požymius, čia gyveno keliolika amatininkų. Miestelis smarkiai nukentėjo per Prūsijos - Švedijos karą 1678 - 79 m., užplūdus švedų kariuomenei. 1757 m., vykstant Septynerių metų karui, Vilkyškiuose net kelias savaites siautėjo rusų kazokai - grobė turtą, degino pastatus, žudė žmones. 1709 - 11 m. Vilkyškių parapijoje maru ir šiltine išmirė daug kaimų. Tuo  pretekstu Prūsijos valdžia į šį kraštą ėmė keldinti žmones iš kitų vokiškų žemių. Daugiausiai kolonistų atvyko iš Zalcburgo. Tai buvo protestantų šeimos, kurios dėl religinio persekiojimo turėjo trauktis iš savo gimtųjų vietų. Vilkyškių mokykloje lietuvių kalba dėstoma iki 1872 m., kuomet tai uždrausta visoje Mažojoje Lietuvoje. Tuomet dar pusę parapijos gyventojų buvo lietuviai, tačiau germanizacijos procesas jau buvo įsibėgėjęs. 1912m. Vilkyškiuose, pasak to meto dokumentų, buvo "įvairios krautuvės, 3 viešbučiai, paštas, vaistinė, gydytojas, veterinaras, mokykla, malūnas". 1923 m., Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, Vilkyškiai buvo Pagėgių apskrities valsčiaus centras. 1936m. čia pradėjo veikti Pieno centro pieninė (tęsiant tradicijas, ir dabar Vilkyškiuose gaminamas Tilžės sūris). Miestelyje išlikęs dar XVI - XVII a. susiformavęs pagrindinių gatvių tinklas (urbanistikos paminklas), nemažai Klaipėdos kraštui būdingos išvaizdos XIX a. pab.- XX a.pr. pastatų.